خبر
بررسی اقدامات موفق شهرداری ساوه در حوزه دریافت افزون بر 3200 تن قیر یارانه ای و اجرای آن در مناطق مختلف شهر با حضور دکتر استادی مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار وزارت راه و شهرسازی و دکتر انعامی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی
بررسی اقدامات موفق شهرداری ساوه در حوزه دریافت افزون بر 3200 تن قیر یارانه ای و اجرای آن در مناطق مختلف شهر  با حضور دکتر استادی مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار وزارت راه و شهرسازی و دکتر انعامی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0