خبر
انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی شهر ساوه

🔺مرتضی سعیدی نیک رئیس شورای اسلامی شهر ساوه شد

 

🔹همچنین با اکثریت آراء "علی بسطام" به عنوان نایب رئیس "احمد حاج امینی" دبیر اول، "سعیده محمودی" نیز به عنوان دبیر دوم و "یدالله مظهر" به عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند.

 

🔹در نتیجه برگزاری انتخابات تعیین روسای کمیسیون های تخصصی با اکثریت آراء "کبری طاهری" رئیس کمیسیون خدمات شهری، سیدعباس امینی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، "سعید کریمی" رئیس کمیسیون معماری، شهرسازی و املاک و محسن فیاضی" به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عمران انتخاب شدند.

 

🔹همچنین "سیدعباس امینی" به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر ساوه در کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی و "یدالله مظهر" در کمیسیون ماده ۱۰۰ تجدیدنظر انتخاب شدند.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0