چهارشنبه, 14 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۳:۲۸:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ 
برگزاری دوره آموزشی مقررات ایمنی حمل و نقل عمومی برای رانندگان در ساوه
نارستان: دوره آموزشی مقررات ایمنی حمل و نقل عمومی برای رانندگان اتوبوس و تاكسی ساوه برگزار شد.

دوره  آموزشی مقررات ایمنی حمل و نقل مسافر درون شهری با حضور ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ساوه برای رانندگان اتوبوس و تاکسی تحت نظارت این سازمان برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با هدف کاهش حوادث و چگونگی کاهش آسیب ویژه رانندگان و مسافران حمل و نقل درون شهری در سالن آمفی تئاتر منطقه یک شهرداری برگزار گردید.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0