پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 31 تير 1398
فرم ملاقات مردمی با شهردار
  
  فرم درخواست ملاقات مردمی با شهردار و مدیران شهری  تاریخ درخواست :  1398/04/31
  نام :    نام خانوادگی :  
  تلفن :    تلفن همراه :  
  کد ملی :    ایمیل :  
  منطقه :    شماره پرونده :  
  ملاقات شونده :    تاریخ درخواست ملاقات :  
  آدرس :
  
  خلاصه درخواست :
  
  1129027136
   نظر دهی شهردار :
  
Field1620
  ارسال

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0